Tedbir Kararı Nedir? İhtiyati tedbir kararı nasıl alınır?

Tedbir kararı; adli yargıda görülen bir olayda, dava konusu olan mülkiyetin el değiştirmesini, zarar görmesini ve yok olmasını engellemek için dava açılmadan önce yada dava görülürken yapılan önlemdir. Dava konusu olan şey bir taşınmaz mülkiyet ise davadan önce veya dava sırasında başkasının üzerine geçirilmesini engellemek için taşınmaz mülkiyete tedbir kararı konulur. Bu tedbir kararının amacı davayı kazanacak tarafın, dava konusu olan taşınmaz mülkiyeti alabilmesini kolay hala getirmektir. Tedbir kararı alınan bir mülkiyet için temyiz davası açılamamaktadır. Alına bu karar geçici ve duruma göre değişkenlik gösteren bir karardır.

Tedbir Kararı

İhtiyati tedbir kararı hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İhtiyati Tedbir Kararı Nedir?

İhtiyati tedbir, hukuki niteliği itibariyle geçici bir hukuki koruma anlamına gelmektedir. Bu anlamda mevcut durumda karşımıza çıkabilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde engellenebileceğinden ya da tamamen imkânsız hâle gelebileceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yada ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi gibi durumlarda, uyuşmazlık konusu ortaya çıkmasına ihtiyati tedbir verilmesi talep edilebilmektedir.

İhtiyati Tedbir Nasıl Alınır?

İhtiyati tedbir, dava alınmadan önce, esas hakkında görevli ve yetkili olan mahkemeden; dava açıldıktan sonra ise ancak asıl davanın görüldüğü mahkemeden talep edilebilmektedir.  Mahkeme alınan talebi gerekli karşı tarafı da dinleyerek değerlendirir. Talep edenin haklarının derhâl korunmasında zorunluluk bulunan hâllerde, hâkim karşı tarafı dinlemeden de ihtiyati  tedbire karar alabilmektedir. Tedbir talep eden taraf, dilekçesinde dayandığı ihtiyati tedbir sebebini ve türünü açıkça belirtmek ve davanın esası yönünden kendisinin haklılığını yaklaşık olarak ispat etmekle yükümlüdür. Bu husus tedbir kararının verilmesi bakımından oldukça önem taşımaktadır.

İhtiyati tedbir kararının uygulanması, söz konusu kararın verildiği tarihten itibaren bir hafta içinde talep edilmesi gerekmektedir. Talep edilmediği takdirde, kanuni süre içinde dava açılmış olsa dahi, tedbir kararı kendiliğinden kalkmaktadır.

Ecrimisil Davası Nedir? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*