Ev Tavan Yüksekliği Nedir? İdeal Tavan Yüksekliği Ne Kadardır?

Ev Tavan Yüksekliği Nedir? İdeal Tavan Yüksekliği Ne Kadardır? İnsanlar geniş ve ferah alanda yaşamak isterler. Normal bir insan kafasını çarpmadan, 220cm tavan yüksekliğinde yaşayabilir. Ancak yapılan dairelerde ise, herhangi bir sınırlama da yer almıyorsa, ufak mekanlar için net 270‘in altına inilmemesi gerekmektedir; büyük mekanlarda ise (20m2 ve üstünde) 300 santimetre net inşa etmek gerekmektedir.

Tavan Yüksekliği

Yüksek Tavanların Sebebi Nedir ?

  1. Genişlik/Yükseklik; Yüksek tavanlar daha iyi yaşam kalitesi demektir. Psikolojik rahatlık sağlar.
  2. Havalandırma / Işık; Yüksek tavanlı alanlar nispeten daha fazla havalandırma ve ışık sağlar.
  3. Fonksiyon / Hizmet; Bazı binalarda fonksiyonel hizmet nedeniyle yüksek tavanlara ihtiyaç duyulur. Örneğin fabrikalar, stadyumlar, oditoryumlar, atölyeler, süpermarketler ve kamu binaları, çeşitli mobilya, makine ve ekipman çeşitlerini barındıran ve hareketlerini sağlayan yüksek tavanlardır.

Tavan Yüksekliği İle İlgili Yönetmelik

MADDE 28 – (1) Kat yükseklikleri uygulama imar planında daha fazla belirlenmemiş ise döşeme üst kotundan döşeme üst kotuna olmak üzere en fazla;

a) Ticaret bölgelerinde; zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı zemin katlarda 5.50 metre; diğer katlarda 4.00 metre,

b) Ticaretin de yapılabildiği karma alanlarda; zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı zemin katlarda 5.50 metre; diğer katlar konut ise 3.60 metre konut harici ise 4.00 metre,

c) Konut bölgelerinde zemin ve normal katlarda 3.60 metre,

ç) Zemin katında ticaret yapılabilen konut bölgelerinde ise zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı zemin katlarda 5.5 metre, diğer katlarda 3.60 metre, kabul edilerek uygulama yapılabilir.

(2) Bu maddede belirtilen kat yükseklikleri dikkate alınmadan bina yüksekliği verilen planlarda bu bende göre değerlendirme yapılıp bina yüksekliği yeniden değerlendirilinceye kadar uygulamalar birinci fıkrada belirtilen kat yükseklikleri ile plandaki veya planda belirlenmemişse bu Yönetmelikle belirlenen kat adedinin çarpılması sonucu bulunan bina yüksekliğine göre gerçekleştirilebilir. Ancak bir adada bulunan parsellerin en az dörtte üçünün yürürlükteki planın kat adedine göre yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkülün kat yükseklikleri dikkate alınır.

(3) Tesisat katının yüksekliği normal kat yüksekliğini aşamaz. Özelliği gereği tesisat katı zorunluluğu olan 60.50 metreyi aşan binalarda tesisat katının 2.00 metresi bina yüksekliğinden ve yapının kat adedinden sayılmaz. Özellikli olan yapılarda bu hüküm uygulanmayabilir.

(4) İskan edilen katların iç yüksekliği, asma katlar hariç 2.60 metreden az olamaz. Ancak hava maniası olup planla kat adedi belirlenen parsellerde bu yükseklik 2.40 metreye düşürülebilir.

(5) Yıkanma yeri, banyo, duş, lavabo yeri, tuvalet, kiler, merdiven altı, her türlü iç ve dış geçitler ve iskan edilmeyen bodrum katları ile müştemilat binalarında, iç yükseklik 2.20 metreye kadar düşürülebilir.

(6) Garaj, kalorifer dairesi, odunluk, kömürlük, bodrum katlarda yer alan otoparklar ve benzeri özellik arz eden yerlerin yükseklikleri bu maddede yer alan hükümlere tabi olmayıp, hizmetin gerektirdiği şekilde 2.20 metrenin altında olmamak kaydıyla idaresince tespit ve tayin olunur.

(7) Eğitim, sağlık, sanayi yapıları ile sinema, tiyatro ve konferans salonları, katlı otoparklar, düğün salonu, resmi kurum ve kuruşlara ait binalar ve spor salonları gibi özellik arz eden yapılarda iç yükseklikler, teknolojik ve mimari gereklere göre mimari estetik komisyon kararı ile belirlenir.

Brüt Alan Nedir? Brüt Alan Nasıl Hesaplanır? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*