Müsadere Ne Demek?

Müsadere Ne Demek? Arapça kökenli bir kelime olarak bilinen müsadere, uzun yıllardır Türkçede yer alan bir kelime olarak bilinmektedir. Bazı kelimelerle okuma ve yazım noktasında benzerlik gösterdiği için karıştırıldığı bilinmektedir.

Müsadere Ne Demek

 Müsadere Ne Demek?

 Müsadere kelimesinin Türkçe karşılığı ‘el koyma’ anlamına taşımaktadır. Bu durum daha çok zorla herhangi bir duruma ya da mala el koyma anlamı olarak daha çok karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Osmanlı döneminde kullanılan bir terim olarak bilinir.

Müsadere Çeşitleri

Eşya Müsaderesi: İşlenen bir suçla ilgisi olan belirli bir eşyanın müsadere edilmesi işlemidir. Eşya müsaderesi, TCK md. 54’de ayrıntıları yer almaktadır.

Kazanç – Para Müsaderesi: Suç neticesinde elde edilen veya suçun işlenmesine kaynak oluşturan maddi menfaatlerin müsadere edilmesi işlemidir. Kazanç (Para) müsaderesi, TCK md. 55’de detaylı olarak açıklanmıştır.

Kabahatlerde Müsadere: 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 18. Maddesi gereği, kabahatin konusu olan eşyanın veya işlenen kabahat neticesinde elde edilen eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesi sonucunda müsadere edilmesidir. Örneğin, seyyar satıcılık yapmak için kullanılan eşya müsadere edilmesi işlemidir.

Tüzel Kişilerde Müsadere: Tüzel kişiler, dernek, vakıf, şirket gibi kurumsal yapıları olan kuruluşlardır. Özel hukuk tüzel kişisinin yararına suç işlenmesi halinde, yararına suç işlenen tüzel kişi hakkında eşya müsaderesi veya kazanç müsaderesi hükümleri uygulanabilir. TCK md. 60/2 maddesinde detaylar bulunmaktadır.

İlzam Ne Demek? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*