18. Madde Uygulaması Nedir? 18 Uygulaması Nasıl Uygulanır?

18. Madde Uygulaması Nedir? 18 Uygulaması Nasıl Uygulanır?

18. Madde Uygulaması veya 18 uygulaması olarak, gayrimenkul ve imar konularında karşımıza çıkan emlak teriminin aslı 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesinde belirtilen bir uygulamadır.

18.Madde uygulaması kısaca; İmar planının tamamı veya bir kısmında binalı veya binasız arsa ve arazilerde maliklerin veya hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, imar planına uygun olarak yeniden ada ve parseller oluşturmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya, veya re’sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediye yetkilidir. Ayrıca bu uygulama da Düzenleme Ortaklık Payı adı verilen DOP kesintisi de uygulanmaktadır. DOP nedeniyle taşınmazın maksimum %45’inin bedelsiz kamuya terki sağlanıyor. Terk oranı her uygulamaya ve plandaki kamu alanlarına göre değişmekte olup bu oran maksimum %45’tir. Ayrıca belirlenen DOP oranı tüm parseller için eşit miktarda kesilir.

DOP (Düzenleme ortaklık payı) kapsamında, 18. Madde uygulanacak alanın ihtiyacı doğrultusunda belirlenen, yol, park, meydan, çocuk bahçesi, otopark, karakol ve cami gibi umumi hizmetler başka maksatlarda kullanılamaz.

Her ne kadar arsanız belli bir oranda küçülse de ya da bu uygulama bazı hataları beraberinde getirse de 18. Madde uygulanması sonucu bölge inşaat yapımına uygun hale geldiği için arsa rayiç değerleri yapılan DOP kesintisine oranla çok daha fazla artmaktadır.

18 uygulaması

Daha Önce Kamuya Terk Eden Parseller Ne Olacak?

Daha önce aynı kanunun 16. ve 17. Maddesi gereğince terk alınan parsellerde uygulama farklı olmaktadır. Önceden hangi oranda terk alındıysa eğer ki DOP oranından az ise DOP oranına tamamlayıncaya kadar tekrar terk alınabilmektedir. Eğer ki DOP oranından fazla bir terk yaptıysa tekrar terk alınmaz. Tekrar terk alındıysa itiraz edebilir kabul görmez ise iptal davası açabilir.

18. Madde Uygulaması Süreci

18. Madde Uygulaması öncesi bir çok çalışma gerçekleştirilmektedir. Öncelikle sınırı belirlenen alanda mülkiyete ilişkin çalışmalar yapılır. Mevcut halihazır haritalar yenilenir, 18. Madde uygulaması için özet cetvel, tahsis cetveli, DOP hesabı, dağıtım cetvelleri gibi bir çok çalışma ve hesap işlemleri gerçekleştirilmektedir.

18. Madde Uygulamasında sık görülen hatalar

18. Madde uygulanırken maalesef bazı hatalar da yapılabilmektedir. Bunun bir çok örneği bulunmakta olup en çok karşımıza çıkanlar;

– Arsa mevcutta tepe konumda ve deniz, orman, göl vs. manzarası olup uygulama sonrası manzarasız veya kısmi manzaralı bir alana kaydırılabilmektedir.

-Arsa mevcutta cadde cepheli veya köşe parsel konumunda olup uygulama sonrası sokak cephe veya ara parsel konumuna kaydırılabilmektedir.

-Taşınmaz mevcutta müstakil tapu olup uygulama sonrası hisseli bir tapu haline gelebilmektedir.

-Arsanız mevcutta yüksek imarlı veya ticari imarlı bir alanda olup uygulama sonrası daha düşük imarlı bir alana kaydırılabilmektedir.

-Arsanız mevcutta kot farkı ile 1 kat daha fazla inşaat alanı yapılabilecek yerde olup uygulama sonrası düz bir alana taşınabilmektedir.  Böylelikle eski yerinize göre 1 kat daha az inşaat yapılabilecektir.

18. Madde Uygulamasına İtiraz

Yukarıda yer alan hatalar veya mağdur olduğunuz farklı bir durum söz konusu ise 18. Madde uygulaması ilgili belediyede 30 gün askı sürecinde itiraz edebilirsiniz. Eğer ki itirazınız kabul görmez ise iptal davası açma hakkınız bulunmaktadır.

Ayrıca DOP ile ayrılan kısımlar 18. Madde uygulamasından sonra plan değişikliği (tadilatı) yapılarak konut, ticari vb. kamu alanı harici bir alana dönüştürülüyor ise yine plan iptal davası açabilirsiniz.

3194 Sayılı İmar Kanunu; https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3194.pdf

İmar Planı Nedir? Yazımızı okumak için; https://www.emlakkonulari.com/imar-plani-nedir-imar-plani-hiyerarsisi/

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*