KOP Nedir? KOP Oranı Nasıl Hesaplanır?

KOP Nedir? KOP Oranı Nasıl Hesaplanır? Resmi hizmet alanlarına ayrılmış olan imar parsellerinin oluşturulması nedeni ile yapılan uygulamaya, kamu tesisleri alanına tahsis (KOP) denilmektedir. Burada düzenlemeye giren her parselin malikinden, belirli oranlarda resmi hizmet alanlarına tahsis yapılmaktadır. Fakat bu alanlar DOP’tan farklı olarak kamu adına değil, malik adına tescil edilmektedir. İlgili kamu idaresince bu alanlar kamulaştırılacaktır.

KOP Nedir

Parselasyon işlemleri aşamasında alınan kamu ortaklık payının amacını şu şekilde açıklamak mümkündür. İhtiyaç duyulan kamu hizmetlerinin karşılanması amacıyla düzenleme sınırları içinde parselleri bulunan tüm maliklerin katılımlarını sağlamaktır. Bu şekilde düzenleme alanının kamu hizmetine dönük altyapısını oluşturmaktır. Parselasyon işlemlerinin ikinci tali amacı resmi hizmet alanlarına ayrılan imar parsellerinin oluşturulmasıdır şeklindedir.

KOP uygulamasının yasal dayanağı nedir? KOP Nedir?

KOP uygulamasının yasal dayanağı İmar Kanunu’nun 18 inci Maddesi gereğince yapılacak arazi ve arsa düzenlemesiyle ilgili esaslar hakkında yönetmeliğin 12. maddesidir. Yönetmeliğin 12. maddesine göre; “düzenleme sahasında bulunan okul, hastane, kreş, belediye hizmet veya diğer resmi tesis alanı gibi umumi tesislere ayrılan alanların parselleri, düzenlemeye giren parsellerin alımları oranında pay verilmek suretiyle hisselendirilir.”

KOP Alanları kamulaştırma yolu ile elde edilir.

Kamu Ortaklık Payı Alanları Nerelerdir?

  • Kentsel Park,
  • Ağaçlandırılacak Alan,
  • Spor Alanı,
  • Okul Alanı,
  • Hastane,
  • Kreş,
  • Belediye Hizmet Alanı,
  • Diğer Resmi Tesis Alanları.

KOP Oranının Hesaplanması

KOP (Kamu Ortaklık Payı) oranı, kamu ortaklık payından karşılanması gereken kamu alanlarının toplam yüzölçümü, yine düzenlemeye giren kadastral parsel toplamına bölünerek hesaplanmaktadır. Örneğin; düzenlemeye giren parsellerin toplam yüzölçümünün 80.000 m², kamu alanlarının toplam yüzölçümünün 4.000 m² olduğu bir parselasyonda KOP oranı % 5 olarak hesaplanır. Bundan sonra uygulamaya giren her parsel malikinden % 5 oranında kesilerek kamu tesis alanlarına şuyulandırılır.

DOP Nedir? DOP Oranı Nasıl Hesaplanır? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*