DOP Nedir? DOP Oranı Nasıl Hesaplanır?

DOP Nedir? DOP Oranı Nasıl Hesaplanır? DOP açılımı “Düzenleme ortaklık payı” olaraktır. DOP yapılacak bir imar uygulaması sırasında vatandaşların dinlenme, ulaşım, güvenlik, sosyal ve kültürel faaliyetlerini karşılamak için park, dinlenme tesisi veya karakol vb. yapıların inşası için uygun görünen yerlerin özel mülkiyetten çıkarılıp kamu mülküne dönüştürülmesi anlamına gelmektedir.

DOP Nedir

Düzenleme ortaklık payı (DOP), 18. Madde Uygulama Yönetmeli­ğinin 4/c maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır;

Düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, yeşil saha, genel otopark gibi umumi hizmetlere ayrılan ve tescile tâbi olmayan alanlar ile cami, karakol yerleri ve ilgili tesisler için kullanılmak üzere, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında düzenlemeye tâbi tutulan arazi ve arsaların, düzenlemeden önceki yüzölçümlerinden % 45`e kadar düşülebilen miktar ve/veya zorunlu hallerde malikin muvafakati ile tespit edilen karşılığı bedeldir.

Tescile konu olmayan kullanımlar şunlardır:

  • Yeşil saha,
  • Meydan,
  • Park,
  • Çocuk bahçesi,
  • Yeşil saha, Yol,
  • Otopark,
  • Terminal ve toplu taşıma istasyonu,
  • Pazar yeri,

Düzenleme Ortaklık Payı Oranı ( DOPO ) DOP Nedir?

Düzenleme sahası çerçevesinde belirlenen düzenleme ortaklık payı miktarının alan içerisindeki kadastro veya imar parselinin genel toplam yüz ölçüm adedine oranına denir.

DOP Oranı Nasıl Hesaplanır?

DOPO ( Düzenleme Ortaklık Payı Oranı ) genel hizmetlere tahsis edilen alanın, düzenleme ortaklık payı alınacak parsel alanlarının düzenlemeye dâhil edilen miktarlarının toplamına bölünerek bulunur. Düzenleme içerisine dâhil edilen bu miktar, bu parsel alanının tapudaki alanından düzenlemeye girmeyen ve bağış edilen parsel alanların çıkarılmasıyla bulunur. Bu Oranlar %45 tan daha fazla çıktığı takdirde kamulaştırılması gereken saha, genel hizmetlere ayrılan alandan, düzenlemeye giren parsel alan toplamının %45’ının çıkarılmasıyla bulunan farkların 100 le çarpılıp 55 e bölünmesi ile bulunur.

18. madde uygulaması sırasında bedelsiz kesilebilecek maksimum DOP oranı %45’tir. Bölgede gereken DOP alanının az olması durumunda gereken alan kadar DOP kesintisi yapılır, %45’e tamamlanmak zorunda değildir.

Mülga Ne Demek? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*