Gürültü Yapan Komşu ya Karşı Yasal Haklar Nelerdir? İhtarname Nasıl Çekilir?

Gürültü Yapan Komşu ya Karşı Yasal Haklar Nelerdir? Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yargıtay’ın kriterlerine göre apartmanda ‘huzur bozup uyku kaçıracak kadar çekilmez hal alan gürültü’ yapmak yasaktır. Bu durum gürültü kirliliğine girmektedir ve bu durumun yaptırımı bulunmakta. ‘Komşuyu rahatsız etmemek’ yasal bir yükümlülük. Kiracı veya ev sahibi fark etmiyor ve aynı yasal yükümlülüklere tabiler.

Gürültü Yapan Komşu

Gürültü Yapan Komşu Nereye Şikayet Edilir?

KMK’nın 18. maddesine göre apartmanda / sitede huzur bozan ve “çekilmez hal” alan gürültü çıkarmak yasaktır. “Komşumuzu rahatsız etmemek” de “genel kural” ve yasal bir yükümlülüktür. 

Her ne kadar  “komşuluk hukuku” gereği, komşumuzun nadir olarak yaptığı gürültülere karşı tahammül edilmesi ve tolerans göstermemiz gerekse de  sürekli olarak bitmeyen gürültüye maruz kalmamız halinde bu duruma katlanmak oldukça zordur 

Komşu gürültüsü yapılan tüm uyarılara rağmen kesilmediyse gürültü yapan komşu polise şikâyet edilebilir veya belediye zabıtasına da başvurulabilir. Bu şekilde zabıta ve polise gürültü şikâyeti yapıldığında, yetkililer gürültü yapan komşuya gerekli cezayı keserler.

Gürültü devam ettiği takdirde kat malikleri, sulh mahkemesine dava açabilme hakkına sahitir. Gürültü şikayeti devam ederse sulh mahkemesi durumu göz önünde bulundurarak gürültünün önlenerek sonlanması için gerekli tedbir kararını alabilir, bu tedbir kararı da gürültüyü engellemez ise savcılığa şikayet edilerek Asliye Ceza mahkemesinde dava açılması sağlanabilir.

Gürültü Kaynaklı Sorunlar Nelerdir? 

 • Aile içi kavgalar-şiddet,
 • Müzik çalarlar, TV, Ses Cihazları, Müzik Enstrümanları,
 • Topuklu Ayakkabı, Terlik, Ayak Sesleri,
 • Ev içi Spor Aktiviteleri
 • Çocukların Sesleri, Koşuşturmaları, Oyunları, Ağlamaları,
 • Evde Yapılan Temizlik İşleri,
 • Bina Tadilatları, Bağımsız Bölüm Tadilat ve Renovasyonları,
 • Aynı Evde Yaşayan Genç Grupların Gürültüleri,
 • Aynı Binada bulunan İşyeri-Dükkan-Konut Kullanım Farklılıkları,
 • Islak Hacim Kullanım Sıklıkları, Sifon Sesleri,
 • Bağımsız Bölümlerin Zemin Kaplamaları Sorunları,
 • Dikkatsiz İş Görme Alışkanlıkları, Sürekli Eşya, Alet Edevat Düşürmek,
 • Mobilya sağlamlık, yerleştirme, eskime sorunları,
 • Evcil hayvan doğal davranış sorunları,
 • Kısıtlı, engelli, ruh hastalığı ve psikolojik açıdan rahatsız komşuların hareket ve davranışları, aşırı alkol alan sakinler sayılabilir.

Gürültü Yapan Komşuyu Şikayet Dilekçesi Örneği

………….. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI : (Yönetici Adı Soyadı,Adresi)

DAVALILAR  : (Kat Malikinin Adı-Soyadı,Adresi)

KONUSU : Kat maliki bulunan davalının bağımsız bölümünün ……………….. (çekilmez hal yazılır) ……………. sebebiyle mülkiyet hakkının devri.

OLAY : Yöneticisi: bulunduğum ……………ili………….. ilçesi ……………. mahallesi………….. caddesi ………….sokakta ………… ada……….. parselde bulunan…… kapı numaralı apartmanın…… nolu bağımsız bölüm maliki olan davalının, ……………. (çekilmez hal yazılır) …………… sebebiyle, bağımsız bölümünün diğer kat maliklerine arsa payları oranında mülkiyet hakkının devredilmesi için işbu dava açılmış bulunmaktadır. Diğer kat maliklerinin ad ve soyadları ile arsa paylarını gösteren liste ile yönetici olarak bu davayı açmama yetki veren Kat malikleri kurulunun kararı dilekçe ekinde sunulmuştur.

HUKUKİ DAYANAK: Kat mülkiyeti kanunu Madde 25 ve ilgili mevzuat.

DELİLLER : Tapu sicil kaydı,yönetim planı,kat malikleri kurulu kararı,ihtarname ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEK : Davalı kat malikinin…….nolu bağımsız bölümünün dava tarihindeki değeri kendisine ödenmek kaydıyla, mülkiyetinin diğer kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesini ve yargılama giderlerinin davalıya Ödettirilmesini arz ve talep ederim.

Tarih…../…../…….

Davacı(Adı-Soyadı,İmza)

Adana Optimum Avm Nerede? Nasıl Gidilir? Hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*