Topoğrafya Nedir?

Topoğrafya Nedir? Topoğrafya, bir arazi yüzeyinin ayrıntılarının meydana getirdiği yeryüzü şeklidir. Bu şeklin kâğıt üzerinde harita ve tablo şeklinde gösterilmesiyle ilgili ölçme, hesap ve çizim işlerini bulundurmaktadır.

Topoğrafya Nedir?

Arazi yüzeyinin şekli, istenen hassasiyete bağlı olarak katılaşım veya sedimenter denilen düşey ve yatay açıları ve uzaklığı ölçen aletler kullanılarak ölçülmektedir. Düşey doğrultudaki kesit ölçmeleri için nivo adı verilen aletten de faydalanılabilir.

Topoğrafik ölçmelerde kenar uzunluğu 500-1000 metreye kadar olan nirengi ağı kullanılır ve bu çokgenin köşelerinin birbirlerine göre konumları belirlenir. Daha sonra topoğrafyası belirlenecek arazi parçasına ait karakteristik noktaların, istasyon noktalarının konumları bu çokgene bağlanarak tespit edilir.

Arazi ölçmelerinden sonra kâğıt üzerine işlemeye geçilir. AOG Aynı yükseklikteki noktaları birleştiren eşyükselti eğrileri çizilerek arazinin yüzey şekli ve üzerindeki ayrıntılar gösterilir. Bu işlemlerde topoğrafın yorumu da elde edilen sonucu etkiler. Günümüzde hava fotoğrafları çekilerek bunların yorumu yoluyla daha kısa sürede topoğrafik durum ortaya konulabilmektedir. Ancak bu tür fotoğrametrik ölçmelerde hassasiyet azalabilir.

Mühendislik yapılarının araziye uygulanabilmesi için topoğrafyanın bilinmesi önemli bi konudur.

Topoğrafya sanatının tarihi en az mühendislik kadar eskidir denilebilir. Hassas topoğrafik ve jeodezik ölçmeler 17. yüzyılda başlamıştır.

Topoğrafik Harita Nedir? Topoğrafya Nedir?

Topoğrafik haritalar, bir arazinin fiziksel yapısının eş yükselti eğrileriyle gösterildiği haritalardır. Bu eş yükselti eğrilerinin yanı sıra, işaret ve renklendirmelerle de çeşitli bilgiler gösterilmektedir. Topoğrafik haritalardaki renkler şu anlamlara gelmektedirler.

• Kahverengi renkler; Yükseltiyi gösterir. Renk koyulaştıkça yükselti de artar. Ancak kar ve buzla kaplı zirveler de mavi renkle çizilirler.
• Siyah renkler; yol, bina, demiryolu vb. insan yapılarını gösterir.
• Kırmızı renkler; ana yolları ve siyasi sınırları gösterir.

• Yeşil renkler; orman, otlak, tarla vb. bitki örtüsünü gösterir.

• Mavi renkler; su kaynaklarını gösterir. Renk koyulaştıkça derinlik artmaktadır.

Topoğrafyanın Kullanım Alanları Nelerdir?

• Dağcılıkta; patikaların bulunması ve yürüyüş güzergâhının tespit edilmesinde kullanılır.
• Jeolojide; tektonik faaliyetleri, yeryüzü biçimlerini anlamak ve maden planlanmasında kullanılır.

• İklim biliminde; hava ve su akışını tanımak için kullanılır.

• Mühendislikte; yol, baraj ve çeşitli yapı ve binaların planlanmasında kullanılır.

• Gökbilimde; Ay, Mars gibi Dünya dışındaki topoğrafyayı incelemekte kullanılır.

Kaset Döşeme Nedir? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*