Muris Muvazaası Ne Demek? Zamanaşımı Ne Kadardır?

Muris Muvazaası Ne Demek? Muris; Arapça kökenli bir kelimedir ve “miras bırakan” anlamı taşımaktadır. Hukuki olarak ölüm durumunda miras bırakan gerçek kişiye muris adı verildiği bilinir. Ancak kanunlar gereğince tüzel kişiler özelliklerinden dolayı muris olma durumları bulunmaz.

Muris Muvazaası

Bir kişinin ölümü ya da gaipliği durumunda muristen mirasçılarına geçen taşınmazlar, mal varlıkları veya kişisel haklar, mirası ortaya çıkarmaktadır. Mirasçı kavramı ise murisin mirası üzerinde, hak sahibi olan kişi ya da kişileri tanımlamak için kullanılan bir kelimedir.

Muristen farklı olarak mirasçı, gerçek kişiler olabildiği gibi tüzel kişiler de olma durumu vardır. Fakat soy bağından kaynaklanan mirasçılık yalnızca gerçek kişiler için geçerli sayılır. Murisin iradesi ile belirlediği mirasçılara ise iradi mirasçı adı verilmiştir. Kanun hükmü sonucunda mirasçı olan kişilere ise yasal mirasçı adı verilir.

Muris Muvazaası Ne Demek?

Muvazaa, tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacı ile aralarında gerçek iradelerine uymayan, görünüşte geçerli olmasına rağmen, kendi aralarında hüküm ifade etmeyen bir sözleşme yapma durumunda yapılan anlaşmadır. Mesela, mirastan mal kaçırmak amacıyla üzerindeki taşınmazları üçüncü kişilere tapuda satış yoluyla devreden miras bırakan muvazaalı işlem yapmış olarak geçer. Tarafların görünüşte yaptığı satış işleminin amacı mirastan mal kaçırmayı saklı tutmaktır. Bu nedenle, görünüşte yapılan satış işlemi de tarafların kendi aralarında gizli olarak (sözlü veya yazılı) yaptıkları sözleşme de geçersiz hükmü taşır.

  • Mirastan Mal Kaçırma Davası Zamanaşımı Ne Kadardır?

Muris muvazaası davası, miras bırakanın ölümünden sonra her zaman açılabilir. Dolayısıyla dava, zamanaşımı veya herhangi bir hak düşürücü süreye tabi değildir.

Mirastan Çıkarma Nasıl Yapılır?

Mirastan çıkarma, miras bırakanın hazırladığı miras sözleşmesi ya da vasiyetname ile yapılmaktadır. Miras bırakan düzenleyeceği miras sözleşmesi ya da vasiyetnamede saklı pay sahibi mirasçıyı, mirasçılıktan çıkarma sebebini yazmalıdır. Mirasçılıktan çıkarma iradesinin gösterildiği miras sözleşmesi ya da vasiyetnamede ıskat sebepleri yer alması zorunludur. Iskat sebebinin açık açık ve mümkün olduğunca detaylandırılarak yazılması önemli bir husustur.

Eğer mirastan çıkarma amacıyla hazırlanan miras sözleşmesi ya da vasiyetnamede ıskat sebepleri yer almazsa mirasçılıktan çıkarma işlemi gerçekleşmemiş olur. Iskat sebeplerinin yazmadığı bu tarzda bir miras sözleşmesi ya da vasiyetname mirasçının saklı payı dışındaki kısımlar için yerine getirilmektedir. Bunun anlamı ıskat sebeplerinin yazmadığı bir miras sözleşmesi ya da vasiyetname ile mirasçılıktan çıkarılmak istenen mirasçının saklı payını alma hakkına sahip olduğudur. Kısacası miras barakanın ölüme bağlı tasarrufunda ıskat sebepleri yer almazsa, mirasçı yasal miras payını, saklı pay hariç olmak üzere, alması mümkün değildir.

Türk Medeni Kanunu’na göre saklı paylı mirasçının, mirastan çıkarılması için iki durumdan biri olmalıdır.

  • Mirasçı, miras bırakana veya miras bırakanın yakınlarından birine karşı ağır suç işlemiş olması gerekmektedir.
  • Mirasçı, miras bırakana veya miras bırakanın aile üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemiş olması gerekmektedir.

Muris Ne Demek? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*