Görevlendirme Yazısı Örneği 2022

Görevlendirme Yazısı Örneği 2022. Öncelikle “görevlendirme nedir?” bunun tanıma değinelim. Görevlendirme; Görevlendirmek işidir. Yani birine bir görev vermek, vazifelendirmek, tavzif etmek anlamlarını taşımaktadır. Görevlendirme Yazısı Örneği 2022

Görevlendirme Yazısı Örneği 2020

Geçici Görevlendirme Yazısı Nedir?

Geçici Görevlendirme bir çalışanın, belirli bir süre için bir firmanın altında çalışması için hazırlanan evraktır. Örneğin; A firmasına ait bir çalışan, B firmasının herhangi bir işinde geçici olarak görevlendirilecek ise, geçici görevlendirme formu hazırlanır ve B firması yetkililerine iletilir. Böylece, bu çalışanın geçici bir süre B firmasında çalışması resmileştirilmiş olur.

Geçici Görevlendirme Yazısı Ne İşe Yarar?

Ana yüklenici firmasına B firması diyelim. Bu firma işi yapan ana firmadır. Bir kaplama işi için 2 haftalık bir taşeronun personelleri çalıştırılacağını düşünelim.  Bu da A firması.  2 haftalık kısa bir iş için, sözleşme imzalanması, A firmasının alt yüklenici olarak B firmasının altına atanması, bu süreçteki prosedür ve evrak işleri fazla bir uğraş olacaktır. Böyle bir durumlarda, geçici görevlendirme dilekçesi ile, A firmasında sigortalı olarak çalışanların B firmasında geçici süre ile çalışması imkanı sağlanır. Böylece İSİG açısından da herhangi bir problem olmaz.

Geçici Görevlendirme Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Dilekçe hazırlanmasında firmalar geçici süreli çalışacak elemanların sigorta dökümlerini ve geçici görevlendirme yazılarını talep eder. Bu yazıda bulundurulması gereken veriler:

  • Geçici görevlendirilecek sigortalının isim ve soy ismi
  • Geçici görevlendirilecek sigortalının çalıştığı firma bilgileri
  • Geçici görevlendirme süresi, başlangıç ve bitiş tarihleri
  • Geçici görevlendirmede yapılacak işin tanımı
  • Tarih, görevlendiren yetkilinin imza ve kaşesi
  • Ek olarak görevlendirilen kişinin, görevlendirildiği işteki her türlü kurallara uyacağını taahhüt eder yazı bulunması gereklidir.

Geçici Görevlendirme Yazısı Örneği 2022

…………………………………………………………………………………………………………………..kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nın 4/A-Memur ( ), 4/B Sözleşmeli Personel ( ), 4/C Sürekli İşçi ( )statüsünde………………………………………………kadrosunda görev yapmaktayım. 03.05.2019 tarihli ve 30763 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ”Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği”nin 5. maddesi( ) / 6. maddesi( ) gereğince ………………………………….süreyle ……. bünyesinde görevlendirilmek istiyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim.

…/…/20.. Adı ve Soyadı:

T.C. Kimlik No:

Geçici Görevlendirme Gerekçesi:

E-Posta

Cep Tel No.:

Adres İmza:

EK :

Epoksi Nedir? Epoksi Zemin Kaplama Ne Demek? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*