Müzekkere Ne Demek?

Müzekkere Ne Demek? Müzekkere; Arapça kökenli bir sözcüktür. Kelime karşılığı olarak “bir iş için herhangi bir üst makama yazılan yazı” anlamına gelmektedir. Emlak literatüründe ise haciz uygulamalarında karşımıza çıkmaktadır.

Müzekkere Ne Demek

Haciz işlemi; alacaklının yapacağı başvuruyla başlamaktadır. Haciz işleminin takibi de alacaklı yahut alacaklı vekili tarafından yürütülmektedir. Haciz işlemi sonrasında, borçlarını ödeyemeyen borçlunun el konulan malları gerektiği takdirde satışa çıkarılmaktadır. Elde edilen miktar ile borçlu kişinin alacaklı kişiye olan borçları ödenmiş olur.

Borçlu kişinin tapuda, bankada veya herhangi başka yerde bulunan mallarının haczedildiğini bildirmek için İcra Müdürlükleri tarafından gerekli yerlere gönderilen ve borçlunun söz konusu yerlerdeki mallarının haciz altına alındığını gösteren yazılı belgeye de müzekkere adı verilmektedir

Müzekkere Yazısı Yönetmelikleri Müzekkere Ne Demek?

Müzekkere yazısı özenle yapılması gereken önemli yazılardandır. Teknolojik gelişmelere ayak uyduran hukuk dünyasında resmi yazışmalarda bilgisayar ya da daktilo yardımıyla düzenleme yapılması tavsiye edilmektedir. Yargı organları faaliyetlerini gerçekleştirirken ilgililerin talebi üzerine ya da kendi gerekliliklerine göre çeşitli yazışmalarda yer almaktadır. Bu tür adli yazışmaların nasıl yapılacağıyla ilgili olarak hazırlanan çok çeşitli yönetmelikler bulunmaktadır.

  • Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği,
  • Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşleri ile Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik,
  • Askerî Mahkemeler, Askerî Savcılıklar Kalem Teşkilatı ve Personelin Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik,
  • Yargıtay İç Yönetmeliği,
  • Askerî Yüksek İdare Mahkemesi İçtüzüğü ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü şeklinde sıralanabilir.

Müzekkere Listesi

1. Haciz İhbarnamesi
103 Davetiyesi
Adli Sicil ve İstatistik Genel Md ne Sabıka Kaydı Sorulması
Aracın İhtiyaten Hacziyle Muhafaza Altına Alınması
Bakiye Borç Muhtırası
Bankadan Adres ve Nüfus Kaydı Sorulması
Bankadan Rehin Bilgisi Sorma
Basın İlan Kurumuna – İlan Yayınlanması
Belediyeye _ İmar Durumunun Sorulması
Emniyet Md ne _ Borçlu Adresinin Sorulması _ 1
Emniyet Md ne _ Borçlu Adresinin Sorulması _ 2
GSM Şirketinden Adres Sorulması
İzale_i Şuyu Alacağının Haczi
Maaş Haciz Müzekkeresi _ 1
Maaş Haciz Müzekkeresi _ 2


Maaş Haciz Müzekkeresi _ 3
Maaş Haciz Müzekkeresinin Sonucunun Soruşturulması
Satışın Bildirilmesi _ Aracın Üzerindeki Rehin ve Hacizlerin Kaldırılması
Taahhüdü Kabul Muhtırası _1
Taahhüdü Kabul Muhtırası _2
Tapu Kadastro Müd_ne Çap Gönderilmesi
Tapuya Gayrimenkul Haciz Müzekkeresi _1
Tapuya Gayrimenkul Haciz Müzekkeresi _2
Tapuya Satışın Bildirilmesi _ İpotekli Taşınmaz İçin
Tapuya Taşınmazın Satışa Esas Son Durumunun Sorulması
Taşınmazın Satışa Esas Son Durumunun Bildirilmesi Talepli Müzekkere
Tehiri İcra Kararı Getirilmesi İçin Süre Verilmesi
Telekom Müdürlüğüne Adres Sorulması
Teminatın İadesi Talebi ve İcra Müdürünün Muvafakatı _ Alacaklının Feragatı

Teminatın İadesi Talebi ve İcra Müdürünün Muvafakatı _ Borçlunun Muvafakatı
Teminatın İadesi Talebi ve İcra Müdürünün Muvafakatı _ İnfaz Nedeniyle
Teminatın İadesi Talebi ve İcra Müdürünün Muvafakatı _ Takibin Kesinleşmesi
Teminatın İadesine Muvafakat Bildirimi
Ticaret Siciline Adres Sorulması
Trafiğe Araç Haciz Müzekkeresi
Trafiğe Araç Kaydındaki Haczin Kaldırılması
Trafiğe Fiilen Haczedilen Aracın Sicil Kaydına Haciz Şerhi İşlenmesi
Trafik Denetlemeye Aracın Trafikten Men ve Muhafazası
Vergi Dairesine Ticaret Sicil No ve Adres Sorgulama

Reddiyat Ne Demek? Reddiyat Makbuzu Nedir? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayanız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*