Tarlaya Ev Yapmak, İmarsız Tarlaya Ev Yapılır Mı?

Tarlaya Ev Yapmak, İmarsız Tarlaya Ev Yapılır Mı?; Günümüzde tarlalara ve bahçelere imar izni verilmemektedir ancak, gerekli izinler ve belgeler tamamlandıktan sonra izin verilen ölçülerde tarlaya ve bahçelere inşaat yapılma izni verilmektedir. Tarla İmar İzni hakkında daha detaylı bilgi yazımızda bulunmaktadır.

Tarlaya Ev Yapmak

Tarlaya Ev Yapmak İçin Gerekli Nitelikler

İlgili kanun ve yönetmelikler gereğince, tarlanın toplam alanının yüzde 5 kadarına inşaat yapılmasına izin verilmektedir. Yüzde 5 in üzerinde yapılan yapılar kaçak olarak nitelendirilmektedir. Tarlaya inşaat yapılabilmesi için bir diğer husus ta tarlanın yola kadastral sınırının olmasıdır.

Yönetmelik gereğince bu parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan veya var olan bir yola, yapılan ifrazdan sonra en az 25 metre sınırının bulunması gerekmektedir. Tarlaya yapılacak inşaat için de bir limit bulunmaktadır. Sahip olduğunuz tarlanın büyüklüğü ne kadar büyük olursa olsun yapılacak olan inşaat 250 metrekareden daha büyük olmasına izin verilmemektedir.

Tarlaya Ev Yapmak İçin Gerekli Belgeler ve Aranan Nitelikler

Hukukta yer alan kanunlara göre tabu alanında nitelikli olan tarım arazilerinin imara açılması belirli şartlar altında mümkün olmaktadır.

Tarlanın Arsa Cinsinin Değişikliği İçin Aranan Nitelikler;

1/1000 ölçekli bir imar planının olması gerekir,

İmar yapılmaya müsait bir alana sahip olması gerekir.

Cins Değişikliği İçin Gerekli Belgeler İse Şunlardır;

Arazinin tapusu,

Arazi sahibinin fotoğraflı nüfus cüzdanı,

Arazinin cins değişikliğinin yapıldığına dair izin belgesi,

Gayrimenkul yapımına uygun olduğuna dair Belediyeden alınan yazı,

Arazi sahibinin bir adet vesikalık fotoğrafı.

Tarla imar İzni Yönetmeliği hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

Yönetmelikte Tarlaya Ev Yapmak

Madde 49 – Parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uymayan parsellerde, uygun hale getirilmedikçe yeni yapı ve ilave yapı yapılmasına izin verilmez.

Madde 50- (Değişik:RG-2/9/1999-23804) İfraz edilmedikçe bir parsel üzerine köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılar ve bunların lüzumlu müştemilat binaları dışında birden fazla yapı yapılamaz. Ancak, bir yapıda birden fazla bağımsız bölüm yapılabilir.

Madde 51- (Değişik:RG-2/9/1999-23804) Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında bir parselde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapıların ve konut yapılarının müştemilat dahil taban alanı kat sayısı %40 ı geçemez.

Madde 52 – Köy ve mezraların yerleşik alanlarında 2 kat (6.50) m. den fazla katlı bina yapılamaz. Meyilden dolayı birden fazla kat kazanılamaz.

Zemin döşemesi üstü tabii zemine (0.50) m. den fazla gömülü olan hacimler ikamete tahsis edilemez.

Madde 53 – Çatı yapılması halinde kiremit kaplamalı çatıların % 33 meyille yapılması ve civarın karakterine uyulması lazımdır. Saçaklar (1.20) m. yi aşmayacak şekilde lüzumu kadar genişlikte yapılabilir.

Madde 54 – Parsel dışına taşan çıkma yapılamaz. Çıkmalar, bitişik veya blok nizamında komşu sınırına (2.00) m. den fazla yaklaşamaz. Saçaklar, (0.20) m. yi geçmeyen çıkıntılar, bina içine dahil edilmemek şartı ile çıkma sayılmaz.

Madde 55 – Her müstakil ev veya dairede en az;

1 oturma odası

1 yatak odası

1 mutfak veya yemek pişirme yeri

1 banyo veya yıkanma yeri

1 hela bulunacaktır.

Madde 56 – Genel olarak konut, otel, İşhanı, büro, mağaza, dükkân ve benzeri, içerisinde insan oturan, yatılan veya çalışılan binaların taban döşeme kaplaması üzerinden tavan kaplaması altına kadar olan yükseklikleri (2.40) m. den, düğün ve oyun salonları, kahvehane ve benzeri gibi halkın toplu olarak uzun süre içinde kaldığı mahallerin yükseklikleri ise ( 3.50) m. den az olamaz.

Arsa Tarla Arazi Ne Demektir ? Arasındaki Farklar Nelerdir? hakkından daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*