Kiracıyı Evden Çıkarma Nasıl Olur?

Kiracıyı Evden Çıkarma Nasıl Olur? Borçlar Kanunu’na göre kiracının sorumluluklarını düzenler. Buna kanuna göre kiracı kira bedelini düzenli bir şekilde yapmalıdır. Ödemesini geciktiren, ödemesini yapmayan ve ya sorumluluklarını yerine getirmeyen kiracı için mal sahibinin sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır.

Kiracıyı Evden Çıkarma Nasıl Olur

Kiracının Tahliyesi İçin Gerekli Nedenler? Kiracıyı Evden Çıkarma Nasıl Olur?

Borçlar Kanunu kuralları genel olarak kiracıyı savunmaktadır. Kiracı menfaatini koruyan yasalar gereğiyle kiracının evden tahliye edilmesi için ev sahibinin kiracının çıkmasını istemesi yeterli olmamaktadır. Kiracının evden çıkması için yasalarda yer alan tahliye nedenlerinden bir gerekçe sunulması gerekmektedir. Bu gerekçeler ise;

 -Kiracının kirayı ödememesi sonucunda icra takibi,

 -Kiracının kirayı sürekli olarak geç yatırması

 -Gayrimenkul tadilatı

 -Ev sahibinin eve ihtiyaç duyması

 -Evin el değiştirmesi

 gibi nedenler olarak belirlenmektedir. Kira kontratında yer alan tarihlerde kira ödenmediği vb. durumlarda ev sahibinin ihtar hakkı vardır. Bir kira yılında iki haklı ihtar alan kiracı için de tahliye durumu karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra imzalanan kira kontratının dolması neticesinde de fuzuli yer işgalinden ötürü kiracıyı tahliye hakkı söz konusudur.

Kirayı Ödemeyen Kiracının Tahliyesi Nasıl Yapılır? hakkında daha fazla bilgi edinmek için tıklayınız.

Kiracının Tahliyesi İçin En Az Kaç Gün Süre Tanınmalıdır?

Kiracı, kiralananın tesliminden sonra belirlenen olan kira bedelini veya yan gideri ödemesi gereken borcunu ödemezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de borcunu ödememe durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilmektedir. Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür olarak belirlenmiştir. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlamaktadır.

Kiracının Sahip Olduğu Yükümlülükler

  • Kira bedellerinin düzenli şekilde ödenmesi,
  • Kira kontratının kısmen ya da tamamının değiştirilmesi sadece konut sahibinin yazılı izniyle mümkündür.
  • Kira kontratında belirli bir tarih yok ise ve evin bulunduğu bölge için herhangi bir uygulama yoksa kira ödeme tarihleri her ayın sonuna kadar yapılabilir.
  • Kiracı, kiralanan konutun ödemesinden sorumlu olduğu için ödenmemesi durumunda ev sahibi tarafından sözleşmenin fesih hakkı bulunmaktadır.

Stopaj Nedir? Kira Stopajı Nasıl Hesaplanır? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*